CENTRUM SPECIALIZOVANÉ LÉKAŘSKÉ PÉČE

IC Klinika Brno - nové trendy

Výuková činnost v chirurgických oborech

Personál IC Kliniky Brno se spolupodílí na výukové činnosti lékařů-specialistů v oblasti artroskopických operací kloubů horní a dolní končetiny. Naši lékaři čerpají z dlouholetých zkušeností v této medicínské oblasti a formou mezinárodních kadaverózních kurzů, pořádaných společností ECPA s. r. o., je předávají kolegům se zájmem o prohloubení preklinických i klinických zkušeností ve vybraných oblastech operačních technik. Kurzy se skládají z teoretických částí (zaměřených na prezentaci aktuálních trendů v operativních přístupech) a především z praktických bloků, ve kterých si kurzisté v reálných podmínkách osvojují a prohlubují nabyté informace. Společnost ECPA, s.r.o. využívá odbornosti a oceňuje schopnosti našich lékařů a sester při pořádání těchto kurzů, které mají mezi účastníky velmi kladný ohlas. Jsme rádi, že můžeme přispět k edukaci odborné veřejnosti v oblasti artroskopických operací a svými zkušenostmi podpořit vývoj těchto miniinvazivních operačních technik nejen v ČR, ale i v zahraničí.

 


Datum vydání: 21.3.2016