Poděkování za spolupráci

Cévní chirurgie

Od 1. dubna 2020 opouští náš tým pan MUDr. Aleš Kleinbauer. Děkujeme mu tímto za péči, kterou věnoval našim pacientům a za příjemnou spolupráci. Do dalších let přejeme hodně zdraví. Ať Vás humor nikdy neopustí.

kolektiv IC Kliniky Brno

Datum vydání: 28.02.2020