CENTRUM SPECIALIZOVANÉ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PF 2016

Přejeme všem našim klientům příjemně prožité vánoční svátky plné pohody, klidu a vzájemného pochopení a především pevné zdraví v roce 2016.

 

Děkujeme také našim dodavatelům a spolupracujícím firmám za poskytované služby a těšíme se na další vzájemnou spolupráci v příštím roce.

 

                                                      Kolektiv IC Kliniky Brno


Datum vydání: 17.12.2015