PF 2016

Přejeme všem našim klientům příjemně prožité vánoční svátky plné pohody, klidu a vzájemného pochopení a především pevné zdraví v roce 2016.

Děkujeme našim dodavatelům a spolupracujícím firmám za poskytované služby a těšíme se na další vzájemnou spolupráci v příštím roce.

Vedení IC Kliniky Brno

Datum vydání: 17.12.2015