PF 2021

Děkujeme kolektivu našich zaměstnanců za pracovní nasazení, které nám umožnilo postarat se o Vás v průběhu celého letošního roku.

Přejeme krásné vánoční svátky plné pohody a odpočinku a hodně zdraví v příštím roce Vám i Vašim blízkým.

vedení IC Kliniky Brno

 

Datum vydání: 14.12.2020