Pracoviště rehabilitace

Výsledky rehabilitace na IC Klinice Brno

Dolní končetina - šlachový transfer

 

Datum vydání: 23.10.2018