Vzdělávání lékařů a sester IC Kliniky Brno

Neustále se vzděláváme

A tak jedno páteční odpoledne...

Datum vydání: 27.09.2017