CENTRUM SPECIALIZOVANÉ LÉKAŘSKÉ PÉČE

Vzdělávání lékařů a sester IC Kliniky Brno

Celoživotní vzdělávání našich zaměstnanců a využití nových poznatků v praxi patří mezi naše priority

 A tak jedno páteční odpoledne...                                                                                      ...se naše sestřičky opět vzdělávaly.

     


Datum vydání: 27.9.2017