Zákaz návštěv

Do odvolání

S okamžitou platností do odvolání jsou zakázány návštěvy na lůžkovém oddělení IC Kliniky Brno, Bulharská 29. Toto mimořádné opatření je vydáno na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění způsobeného novým koronavirem. Děkujeme za pochopení a dodržování tohoto preventivního opatření.

Datum vydání: 09.03.2020