CENTRUM SPECIALIZOVANÉ LÉKAŘSKÉ PÉČE

Zrušení regulačního poplatku

Od 1.1. 2015 vstoupila v platnost vládou České republiky schválená novela zákona o veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 48/1997 Sb.), která ruší regulační poplatky ve zdravotnictví s výjimkou 90 Kč poplatku za využití lékařské a zubní pohotovosti. Bližší informace najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.


Datum vydání: 7.1.2015