Co je to skleroterapie ?

Léčba sklerotizací

Ambulance cévní chirurgie IC Kliniky Brno dočasně pozastavuje léčbu povrchových, retikulárních žil sklerotizací. O opětovném zahájení nabídky této léčebné metody Vás budeme předem informovat. Děkujeme za pochopení.
Kompresivní sklerotizace je metoda vhodná pro odstranění retikulárních křečových žil nebo ke korekci pozůstatků křečových žil po operačních zákrocích.Skleroterapie je ošetření především povrchových, retikulárních (do velikosti 3-8 mm), metličkových křečových žil. Spočívá v injekční aplikaci speciální látky, která v postižených místech způsobí - rozvinutím neinfekčního zánětu - kolaps a vstřebání povrchových žil. Nedílnou součástí skleroterapie je kompresivní bandáž elastickými obinadly či kompresivní punčochou. Komprese je nezbytná k zabránění zpětného toku krve do sklerotizované žíly, což by mohlo vést k její rekanalizaci, tedy opětovnému vytvoření metličky. Doba komprese (nošení elastických obinadel nebo kompresivních punčoch) zavisí na velikosti sklerotizované žíly a na rozsahu skleroterapie. Minimálně však 14 dnů. Sklerotizaci je možno kombinovat s dalšími metodami ošetření varikozních žil, např. klasickou operací. Průměrný počet sezení pro ošetření křečových žil skleroterapií je 2 - 4 s odstupem 2 - 6 týdnů. Redukce retikulárních žil po skleroterapií je až 80%. Vhodnost ošetření postižených žil touto metodou musí vždy posoudit odborný lékař. Je tedy nezbytná předchozí konzultace, při které lékař vyhodnotí lokální nález, zdravotní stav pacienta, genetickou zátěž, doporučí případná doplňující vyšetření a navrhne možnosti léčby.