Léčba varixů (křečových žil)

Operace křečových žil

Léčba varixů, křečových žil může probíhat konzervativně či chirurgicky. Mezi konzervativní léčbu řadíme dlouhodobé, nepřetržité nošení kompresivních (stahujících) punčoch a užívání léků posilujících žilní stěnu (tzv. venofarmaka). Tato léčba však samotné křečové žíly nevyléčí, může pouze omezit doprovodné symptomy, jako bolesti či otoky dolních končetin. K chirurgickým metodám potom patří sklerotizace, jejíž podstatou je aplikace látky do postižené drobné žilky, která samotnou žilku zevnitř poškodí, vytvoří "sterilní" zánět. Nejzásadnější a nejefektivnější je však chirurgické odstranění hlavních kmenů a postižených žilních úseků, tedy operace křečových žil, které na naší klinice provádíme v celkové anestezii. Zvolení správné léčby je individuální, odvíjí se od zhodnocení celkového zdravotního stavu pacienta, lokálního nálezu a případných doplňujících vyšetření (ultrazvukové vyšetření cév). Rozhodnutí o způsobu léčby varixů (křečových žil) je předmětem konzultace s lékařem - chirurgem, nezbytné je předchozí objednání.