Homepage Homepage Cévní
chirurgie
diagnózy a potíže

/ Potíže
Cévní chirurgie

/ Diagnózy
Cévní chirurgieBércový vřed

ULCUS CRURIS

Bércový vřed vzniká často jako důsledek chronických změn v cévním řečišti dolních končetin. K jeho rozvoji může dojít i v případě poranění či úrazu dolní končetiny v místech těchto změn. Příčinou vzniku bércového vředu bývají i neléčené křečové žíly (varixy). Léčba bércového vředu bývá zdlouhavá, je třeba přihlédnout k celkovému zdravotnímu stavu pacienta, především k přidruženým chronickým onemocněním, kdy např. diabetes=cukrovka hojení často prolonguje. Léčbu bércového vředu doporučujeme svěřit do péče dermatologa - kožního lékaře - s flebologickou specializací. Naše pracoviště se této problematice nevěnuje.

 

Bércový vřed                    Bércový vřed 1