Bércový vřed

Příčiny vzniku

Bércový vřed vzniká často jako důsledek chronických změn v cévním řečišti dolních končetin. K jeho rozvoji může dojít i v případě poranění či úrazu dolní končetiny v místech těchto změn. Příčinou vzniku bércového vředu bývají i neléčené křečové žíly (varixy). Léčba bércového vředu bývá zdlouhavá, je třeba přihlédnout k celkovému zdravotnímu stavu pacienta, především k přidruženým chronickým onemocněním, kdy např. diabetes (cukrovka) hojení často prolonguje. Léčbu bércového vředu doporučujeme svěřit do péče dermatologa - kožního lékaře, s flebologickou specializací. Naše pracoviště se této problematice nevěnuje.