Úraz a poúrazové stavy nohy

Důsledky nedoléčení úrazu

Úraz nohy

Nespecifická skupina diagnóz vážících se k akutnímu úrazu nebo ke stavům s vazbou na předchozí úraz nohy. Do poúrazových stavů lze zařadit pocit volných kloubů s nestabilitou a „vypadáváním“ (luxací) při sportovní zátěži či pohybu na nestabilním povrchu - nestabilita hlezna, nestabilita kolene. Patří sem i přetrvávající bolestivost poraněných lokalit vyvolaná nezhojením poraněné kosti nebo zhojením ve špatném postavení (malpoziční postavení). Při špatném zhojení nitrokloubních zlomenin dochází pro nerovnoměrné zatížení kloubní plochy k destrukci kloubní plochy a vzniku postupně se zhoršující artrózy kloubů - artróza hlezna, artróza podhlezenního kloubu, artróza kolene s navázanými bolestmi. Důsledkem poranění nohy může být i ochrnutí končetiny a spasticita nohy.