Homepage Homepage Chirurgie
nohy
diagnózy a potíže

/ Potíže
Chirurgie nohy

/ Diagnózy
Chirurgie nohyÚraz a poúrazové stavy nohy


úraz nohy

Nespecifická skupina diagnóz vážících se k akutnímu úrazu nebo ke stavům s vazbou na předchozí úraz. Do poúrazových stavů lze zařadit pocit volných kloubů s nestabilitou a „vypadáváním“ při sportovní zátěži či při pohybu na nestabilním povrchu (nestabilita hlezna, nestabilita kolene). Patří sem i přetrvávající bolestivost poraněných lokalit vyvolaná nezhojením poraněné kosti nebo zhojením ve špatném postavení (malpoziční postavení). Při špatném zhojení nitrokloubních zlomenin dochází pro nerovnoměrné zatížení kloubní plochy k destrukci kloubní plochy a vzniku postupně se zhoršující artrózy kloubů (artróza hlezna, artróza podhlezenního kloubu, artróza kolene) s navázanými bolestmi. Důsledkem poranění nohy může být i ochrnutí končetiny a spasticita nohy