Kladívkové / drápovité prsty nohy

Operace kladívkového prstu

Diagnóza kladívkových a drápovitých prstů

Jedná o deformitu prstů vzniklou svalovou dysbalancí šlach podílejících se na ohýbání prstů. Postiženy bývají nejčastěji ženy v pozdním věku. Důvodem vyhledání lékaře je většinou tlak na deformované, drápovité a kladívkové prsty v obuvi, vedoucí ke vzniku mozolů. Při vyčerpání konzervativních terapeutických metod (úprava obuvi, kompenzační ortézy, odstranění mozolů) je pacientovi dle stupně postižení nabídnuta některá z operačních metod vyrovnávajících nepoměr svalových sil působících na prst a vedoucí k rovnému, ale omezeně hybnému prstu.