Kontakt

Vstupní vyšetření ... bez poplatku

Pacienti nesmluvních pojišťoven a samoplátci - 500 Kč.


Kontrolní vyšetření ... bez poplatku

Pacienti nesmluvních pojišťoven a samoplátci - 300 Kč.


Operační výkon

Pro pacienty smluvních pojišťoven je vlastní operační výkon hrazen pojišťovnou. Pacienti nesmluvních pojišťoven a samoplátci hradí operaci v plné výši dle typu operace a délky hospitalizace.


Léčba plazmou ... 3000 Kč

Léčba krevní plazmou metodou ACP není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, neproplácí ji tedy žádná ze zdravotních pojišťoven ČR. Cena jedné aplikace krevní plazmy na IC Klinice Brno je 3 000 Kč. Zahrnuje odběr krve do patentovaného, uzavřeného dvoukomorového systému + úpravu odebrané krve v separátoru + aplikaci plazmy lékařem do vybrané lokality.


Výpis z lékařské dokumentace ... 300 Kč / 30 min.

Výpis z lékařské dokumentace, odborný lékařský posudek, vyplnění formuláře pro pojišťovnu apod. - 300 Kč / 30 min. práce lékaře.


Jsme smluvním zdravotnickým zařízením většiny zdravotních pojišťoven:
111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 – Oborová zdravotní pojišťovna
209 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211 – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
213 – Revírní bratrská pokladna 
 

Některé výkony či použité materiály nejsou hrazeny ani smluvními pojišťovnami. V tomto případě budete lékařem při vstupním vyšetření plně informováni o cenové kalkulaci. Konzultační činnost nespadající do spektra zdravotního pojištění zajišťuje smluvní partner. Podrobný ceník je k nahlédnutí v recepci IC Kliniky Brno, Bulharská 29.