Homepage Homepage Chirurgie
nohy
diagnózy a potíže

/ Potíže
Chirurgie nohy

/ Diagnózy
Chirurgie nohyZlomenina patní kosti

 

Rekonstrukce po zlomeninách patní kosti 

Zlomeniny patní kosti (častěji užívané "zlomenina paty") jsou závažnou diagnózou často s trvalými následky ve smyslu omezení pohybu nohy a zátěžových bolestí dle stupně postižení patní kosti. V případech, kdy dojde ke špatnému zhojení patní kosti s trvalými následky, lze částečně tento stav zlepšit. Téměř vždy dochází k poškození tzv. subtalárního kloubu (podhlezenního kloubu), tedy dolního hlezeního kloubu mezi talem a patní kostí, který nám zajišťuje částečný pohyb v kotníku. Rekonstrukce do původní podoby není technicky možná a s odstupem lze stav řešit pouze subtalární dézou. Pokud patní kost od poranění zůstává neošetřená s hrubou defigurací kostních úlomků, je nutné pro obnovu zprávného stereotypu chůze často rekonstruovat i tvar patní kosti.
 

Rekonstrukce neošetřené zlomeniny patní kosti     


Délka léčby s tímto poraněním je několikaměsíční. Nelze očekávat návrat do původního stavu před poraněním. Cílem léčby je eliminace bolestí při zátěži v běžných aktivitách denní činnosti.