Zlomenina patní kosti

Neléčená zlomenina paty

Rekonstrukce po zlomeninách patní kosti 

Zlomeniny patní kosti (častěji užívané "zlomenina paty") jsou závažnou diagnózou často s trvalými následky ve smyslu omezení pohybu nohy a zátěžových bolestí paty dle stupně postižení. V případech, kdy dojde ke špatnému zhojení patní kosti s trvalými následky, lze částečně tento stav zlepšit. Téměř vždy dochází k poškození tzv. subtalárního kloubu (podhlezenního kloubu), tedy dolního hlezeního kloubu mezi talem a patní kostí, který nám zajišťuje částečný pohyb v kotníku. Rekonstrukce do původní podoby není technicky možná a s odstupem lze stav řešit pouze subtalární dézou. Pokud patní kost od poranění zůstává neošetřená s hrubou defigurací kostních úlomků, je nutné pro obnovu správného stereotypu chůze často rekonstruovat i tvar patní kosti.
 

Rekonstrukce neošetřené zlomeniny patní kosti  Zlomenina patní kosti

Zlomenina patní kosti před operací

Zlomenina patní kosti-CT

Zlomenina patní kosti-CT 2

Zlomenina patní kosti - štěp

Zlomenina patní kosti-distrakce-rtg

Zlomenina patní kosti-distrakce

Zlomenina patní kosti-distrakce2

Délka léčby s tímto poraněním je několikaměsíční. Nelze očekávat návrat do původního stavu před poraněním. Cílem léčby je eliminace bolestí při zátěži v běžných aktivitách denní činnosti.