Bolesti nohy - středonoží

Postačí korekce klenby?

Možné příčiny bolestí nohy

Středonoží a zadonoží představuje komplex nártních kostí, které se spolu s předonožím (oblast prstců a prstů) podílejí na tvorbě podélné klenby nohy. Strukturální faktory, spolu s chronickým přetěžováním kostěně-vazivového komplexu udržujícího klenutou nohu a tím zajištující přirozené odvíjení chodidla, můžou mít za následek řadu diagnóz s dominující bolestivou složkou. Propad klenby a vznik ploché nohy představuje zástupce pozátěžových bolestí nohy především u žen kolem 60 let věku. Přetěžování vede i k bolestem úponu plantární fascie (plantární fasciitis), nebo stresové zlomenině loďkovité kosti. Pálivé bolesti nohy vystřelující na vnitřní stranu mohou být příznakem útlaku nervu - tzv. syndrom tarsálního tunelu.

Možnosti léčby bolestí nohy

Chronické bolesti nohy (středonoží a zadonoží) mohou představovat komplexní problematiku na sebe navazujících dílčích potíží. Vyžadují zhodnocení stereotypu chůze, zjištění podrobné anamnézy a rentgenové snímky nohy v zátěži. Pokročilá destrukce a deformace nohy neumožňuje léčit samotnou příčinu a jsou proto nabízeny pouze symptomatické výkony zmenšující bolesti nohou při zátěži.