Bolesti palce nohy

V chirurgické ambulanci

Možné příčiny bolestí palce nohy

Nejčastější příčinou bolestí palce nohy bývá postupná destrukce chrupavky kryjící kloub, což vede k přímému kontaktu a tření okrajů kostí což vyvolává bolestivé stavy. Příčiny takovéto destrukce jsou mnohé. K hlavním příčinám dlouhodobých a postupně se zhoršujících bolestí kloubů palce řadíme mnoha faktory podmíněnou deformitu palce známou jako vybočený palec. K dalším patří artróza kloubu mezi prstcem a článkem palce známá jako ztuhlý palec, jejíž příčina bývá často neznámá nebo bývá spojována s opakovanými mikrotraumaty. Z výčtu diagnóz nelze opomenout poúrazové stavy (kam lze mimo jiné zahrnout i poranění sezamských kůstek palce a jiné). Mimo oblast degenerativních změn patří významně život omezující zarůstající nehet palce.

Možnosti léčby bolestí palce nohy

Základním předpokladem úspěšné léčby je stanovení správné diagnózy. Snahou je poté vždy léčit primární příčinu v závislosti na míře postižení a subjektivních stescích. Terapeutický postup léčby bolestí palce nohy je v zásadě buď konzervativní, spočívající v úpravě zátěže a podpoře funkce ortopedickými pomůckami, nebo operační - v okamžiku vyčerpání možností. V případě zcela zničené chrupavky je možné provést již jen výkony charakteru znehybnění kloubu, které omezí bolest, avšak za cenu ztráty funkce. Při včasném řešení, kdy ještě není postižená chrupavka, lze nabídnout celou škálu výkonů vedoucích ke zlepšení stavu a eliminaci bolestí palce nohy.