Budu doplácet za vyšetření?

Je vyšetření hrazeno pojišťovnou?

IC Klinika Brno s.r.o. je smluvním zařízením většiny zdravotních pojišťoven, vyšetření je tedy hrazeno danou smluvní pojišťovnou. Výjimku tvoří specializované ambulance Chirurgie ruky a Plastické chirurgie, v jejichž sekcích najdete bližší informace. Pacientům nesmluvních zdravotních pojišťoven (samoplátcům) nabízíme péči dle ceníků uvedených v dílčích sekcích naší péče. Některé materiály či léčebné postupy nejsou zdravotními pojišťovnami hrazeny. Při vstupním vyšetření budete seznámeni s léčebným plánem včetně případných doplatků. Organizační a konzultační činnost nespadající do spektra zdravotního pojištění zajišťuje smluvní partner a je řešena formou doplatku za tyto služby.