Zdravotní pojišťovny

Smluvní zdravotní pojišťovny:

111, 201, 205, 207, 209, 211, 213

Výjimku tvoří specializované ambulance Chirurgie rukyRehabilitace a Plastické chirurgie, v jejichž sekcích najdete o platbách bližší informace. Pacientům nesmluvních zdravotních pojišťoven (samoplátcům) nabízíme péči dle ceníků uvedených v dílčích sekcích naší péče: CHIRURGIE RUKYCHIRURGIE NOHYVŠEOBECNÁ CHIRURGIEPROKTOLOGIECÉVNÍ CHIRURGIEREHABILITACE.
Některé výkony či použité materiály nejsou hrazeny ani smluvními pojišťovnami. V tomto případě budete lékařem při vstupním vyšetření plně informováni o cenové kalkulaci. Konzultační činnost nespadající do spektra zdravotního pojištění zajišťuje smluvní partner. Podrobný ceník je k nahlédnutí v recepci IC Kliniky Brno, Bulharská 29.

Datum vydání: 19.01.2015