Zdravotní pojišťovny

Smluvní zdravotní pojišťovny IC Kliniky Brno:

111, 201, 205, 207, 209 (od 1.10.2021), 211, 213 - netýká se ambulance Chirurgie ruky. Pacientům nesmluvních zdravotních pojišťoven (samoplátcům) nabízíme péči dle ceníků uvedených v dílčích sekcích naší péče: CHIRURGIE RUKY, CHIRURGIE NOHY, VŠEOBECNÁ CHIRURGIE, PROKTOLOGIE, CÉVNÍ CHIRURGIE a REHABILITACE. Některé výkony či použité materiály nejsou hrazeny ani smluvními pojišťovnami. V tomto případě budete lékařem při vstupním vyšetření plně informováni o cenové kalkulaci. Konzultační činnost nespadající do spektra zdravotního pojištění zajišťuje smluvní partner. Podrobný ceník je k nahlédnutí v recepci IC Kliniky Brno, pracoviště Bulharská 29.

Datum vydání: 19.01.2015