CENTRUM SPECIALIZOVANÉ LÉKAŘSKÉ PÉČE

Zdravotní pojišťovny

Nabízíme Vám aktuální seznam smluvních zdravotních pojišťoven IC Kliniky Brno

 


kód - 111


kód - 211


kód - 201

kód - 207

kód - 205


kód - 209


kód - 213
 


Výjimku tvoří specializované ambulance 
Chirurgie rukyRehabilitace Plastické chirurgie, v jejichž sekcích najdete o platbách bližší informace. Pacientům nesmluvních zdravotních pojišťoven (samoplátcům) nabízíme péči dle ceníků uvedených v dílčích sekcích naší péče: CHIRURGIE RUKY, CHIRURGIE NOHY, VŠEOBECNÁ CHIRURGIE, PROKTOLOGIE, CÉVNÍ CHIRURGIE, REHABILITACE.
Některé výkony či použité materiály nejsou hrazeny ani smluvními pojišťovnami. V tomto případě budete lékařem při vstupním vyšetření plně informováni o cenové kalkulaci. Konzultační činnost nespadající do spektra zdravotního pojištění zajišťuje smluvní partner. Podrobný ceník je k nahlédnutí v recepci IC Kliniky Brno, Bulharská 29.

 


Datum vydání: 19.1.2015