Kdy mě k operaci objednáte?

Mohu si vybrat termín?

Termín operace se odvíjí od režimu operačního výkonu - jednodenní chirurgie x ambulantní výkon, výběru anestezie - lokální x celková a typu operace - chirurgicko-ortopedický x výkon plastické a estetické chirurgie. Termínové řešení je tedy předmětem vstupní konzultace. Přihlížíme k Vašemu přání a snažíme se Vaši operaci zařadit do 6 týdnů od vstupní konzultace. Výjimku tvoří některé výkony plastické chirurgie - pohybují se v rozmezí 6 - 10 týdnů. Doporučujeme tedy objednat vstupní vyšetření s dostatečným časovým předstihem, abychom mohli co nejlépe vyjít vstříc Vaší představě časového harmonogramu.