Homepage Homepage Jednodenní
chirurgie

Celková anestezie

Jedná se o uměle navozenou dočasnou ztrátu vědomí. Hluboký spánek je navozen pomocí celé řady léků: zklidňujících sedativ, uspávajících hypnotik, znecitlivujících anestetik a svaly uvolňujících myorelaxancií. Myorelaxancia uvolní všechny svaly v těle, i dýchací, musí proto za vás v průběhu operace dýchat přístroj. Velkou výhodou tohoto typu anestezie je potlačení všech bolestivých vjemů během výkonu. Užívá se zejména u operací většího rozsahu. Po operaci lze tlumit bolesti analgetiky. Celková anestezie s sebou přináší i jistá rizika. Operaci v celkové anestezii předchází důkladné interní předoperační vyšetření, protože celkový zdravotní stav ovlivňuje míru rizika operačních a pooperačních komplikací.