Musím být před operací lačný?

Mohu pít alespoň vodu?

Pacient musí být minimálně 8 hodin před plánovaným operačním výkonem lačný, tzn. nesmí nic jíst, pít a to ani vodu !!! tady se pacienti často mýlí) a nekouřit. Čas posledního stravování Vám upřesníme předem. Jde o nezbytnou podmínku podání celkové nebo regionální anestezie. Chráníte tím svoje zdraví a ve spolupráci s námi eliminujete rizika vyplývající a spojená s každým anesteziologickým výkonem. V případě opomenutí (nedodržení) této skutečnosti nás vždy, prosím, informujte. Lékař - anesteziolog rozhodne o dalším postupu, většinou časovému odsunu operace v tomtéž dni.