CENTRUM SPECIALIZOVANÉ LÉKAŘSKÉ PÉČE

Potřebuji na rehabilitaci žádanku?

Ano, máte-li zájem o rehabilitaci hrazenou smluvní zdravotní pojišťovnou (201 - Vojenská zdravotní pojišťovna, 209 - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, 211 - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR). Potřebujete žádanku ve formě FT poukazu vystavenou lékařem - specialistou, vystavení praktickým lékařem pojišťovna neakceptuje. Platnost poukazu je pouze 7 dní !!! V případě časové prodlevy je třeba nechat vystavit poukaz nový, opět z důvodu uplatnění nároku úhrady pojišťovnou. V případě rehabilitační péče samoplátce žádanku nepotřebujete, hradíte dle ceníku rehabilitace. Rádi Vás objednáme na první rehabilitaci zde, další sezení již koordinuje Váš fyzioterapeut.