Ceník

Rehabilitace na ICK IC Klinice Brnoje hrazena pojišťovnou (kromě rázové vlny a laseru) pacientům se zdravotním pojištěním:
111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna
207 – Oborová zdravotní pojišťovna
209 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211 – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

Podmínky uplatnění úhrady rehabilitace na pojišťovnu.

SAMOPLÁTCI

Rehabilitace 1 ... 30 min.

Individuální terapie, manuální techniky v rozsahu 1 x 30 min. - 600 Kč
Individuální terapie, manuální techniky v rozsahu 5 x 30 min. - 2 750 Kč
Individuální terapie, manuální techniky v rozsahu 10 x 30 min. - 5 000 Kč


Rehabilitace 2 ... 60 min.

Individuální terapie, manuální techniky v rozsahu 1 x 60 min. - 1 100 Kč
Individuální terapie, manuální techniky v rozsahu 5 x 60 min - 5 050 Kč
Individuální terapie, manuální techniky v rozsahu 10 x 60 min. - 9 500 Kč

Chirurgické vyšetření a konzultace - vstup 1200Kč
Chirurgické kontrolní vyšetření 500Kč

Administrativní úkon 300Kč
Storno poplatek 400Kč


Rázová vlna

První aplikace ... 650 Kč
Následné aplikace ... 550 Kč
Rázová vlna 1.aplikace + rehabilitace ... 1 150 Kč
Rázová vlna + rehabilitace ... 1 000 Kč
Zdravotní pojišťovny nehradí.


Vysokovýkonný laser

Aplikace do 10 minut - 300 Kč; balíček 5 aplikací - 1400 Kč
Aplikace do 20 minut - 450 Kč; balíček 5 aplikací - 2000 Kč
Zdravotní pojišťovny nehradí.


Naplánovaný termín terapie samoplátců lze bez storno poplatku zrušit alespoň 24 hodin před začátkem terapie. Storno poplatek činí 400,- Kč, platí také při zrušení rázové vlny či laseru. Pokud máte zakoupený balíček terapií a nezaplatíte storno poplatek, terapie v rámci balíčku bez náhrady propadá. Zrušení termínu lze provést telefonicky na čísle +420 530 347 169 v pracovní době pro objednání, která je uvedena na webových stránkách nebo e-mailem. Po druhé neomluvené absenci automaticky rušíme všechny plánované termíny.

V případě naplánované terapie v den následujícím po víkendu nebo stáním svátku je terapie omluvena pouze v případě prokazatelné omluvy v pracovní době pro objednání dne předcházejícím před tímto víkendem nebo státním svátkem.

Pokud se terapie nemůžete z jakéhokoli důvodu zúčastnit, můžete za sebe poslat náhradníka. V tomto případě je nutné nás o této skutečnosti informovat.