Ceník

Rehabilitace na ICK IC Klinice Brnoje hrazena pojišťovnou (kromě rázové vlny a laseru) pacientům se zdravotním pojištěním:
111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna
207 – Oborová zdravotní pojišťovna
209 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211 – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

Přednostně přijímáme pacienty s FT poukazem na rehabilitaci od lékařů IC Kliniky v Králově Poli.

Podmínky uplatnění úhrady rehabilitace na pojišťovnu.

SAMOPLÁTCI

Rehabilitace 1 ... 30 min.

Individuální terapie, manuální techniky v rozsahu 1 x 30 min. - 600 Kč
Individuální terapie, manuální techniky v rozsahu 5 x 30 min. - 2 750 Kč
Individuální terapie, manuální techniky v rozsahu 10 x 30 min. - 5 000 Kč


Rehabilitace 2 ... 60 min.

Individuální terapie, manuální techniky v rozsahu 1 x 60 min. - 1 100 Kč
Individuální terapie, manuální techniky v rozsahu 5 x 60 min - 5 050 Kč
Individuální terapie, manuální techniky v rozsahu 10 x 60 min. - 9 500 Kč

Chirurgické vyšetření a konzultace - vstup 1200Kč
Chirurgické kontrolní vyšetření 500Kč

Administrativní úkon 300Kč
Storno poplatek 400Kč


Rázová vlna

První aplikace ... 650 Kč
Následné aplikace ... 550 Kč
Rázová vlna 1.aplikace + rehabilitace ... 1 150 Kč
Rázová vlna + rehabilitace ... 1 000 Kč
Zdravotní pojišťovny nehradí.


Vysokovýkonný laser

Aplikace do 10 minut - 300 Kč; balíček 5 aplikací - 1400 Kč
Aplikace do 20 minut - 450 Kč; balíček 5 aplikací - 2000 Kč
Zdravotní pojišťovny nehradí.


Fasciální manipulace

60 minut – 1 100 Kč


Kombinované ošetření vysokovýkonným laserem a rázovou vlnou

Aplikace 30-40 minut – 800Kč, balíček 5 aplikací - 3 750Kč
Zdravotní pojišťovny nehradí.


Naplánovaný termín terapie samoplátců lze bez storno poplatku zrušit alespoň 24 hodin před začátkem terapie. Storno poplatek je vždy ve výši naplánované terapie. Pokud máte zakoupený balíček terapií a nezaplatíte storno poplatek, terapie v rámci balíčku bez náhrady propadá. Zrušení termínu lze provést telefonicky na čísle +420 530 347 169 v pracovní době pro objednání, která je uvedena na webových stránkách nebo e-mailem. Po druhé neomluvené absenci automaticky rušíme všechny plánované termíny.

Pokud potřebujete naplánovaný termín terapie (hrazený pojišťovnou) zrušit a dáte nám vědět minimálně 24hod předem, zajistíme vám náhradní termín.

V případě naplánované terapie v den následujícím po víkendu nebo stáním svátku je terapie omluvena pouze v případě prokazatelné omluvy v pracovní době pro objednání dne předcházejícím před tímto víkendem nebo státním svátkem.

Pokud se terapie nemůžete z jakéhokoli důvodu zúčastnit, můžete za sebe poslat náhradníka. V tomto případě je nutné nás o této skutečnosti informovat.