CENTRUM SPECIALIZOVANÉ LÉKAŘSKÉ PÉČE

Potřebuji předoperační vyšetření?

Ano, jste-li objednán k operační výkonu v anestezii, je nezbytnou podmínkou jejího podání absolvování předoperačního vyšetření. Zajistí Vám ho Váš praktický lékař na základě našeho požadavku - žádanku Vám vydáme spolu s ostatními předoperačními dokumenty. Doporučujeme předchozí telefonickou domluvu s Vašim lékařem s dostatečným časovým předstihem, zejména v době dovolených. Předoperační vyšetření nesmí být starší 14 dnů! Výjimku tvoří rtg srdce a plic, u kterého lze využít vyšetření až 1 rok zpětně (za předpokladu negativního nálezu). Tato opatření se netýkají výkonů v lokální anestezii, pokud lékař neurčí jinak (k některým zákrokům a v souvislosti s osobní anamnézou pacienta můžeme požadovat předchozí vyšetření i před ambulantním výkonem). V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.