Homepage Homepage Jednodenní
chirurgie

Regionální anestezie

Odstraňuje vnímání bolesti v určitých oblastech těla nebo přímo v místě operace, přičemž vědomí je zachováno. Existuje několik typů regionální anestezie, které se liší podle způsobu podání. Při znecitlivění horní nebo dolní končetiny se anestetikum podává k příslušným nervům (na ruce nebo noze) pomocí jehly pod kontrolou ultrazvukovým přístrojem, díky kterému lékař přesně určí nejvhodnější místo podání anestetika.
Dalším způsobem znecitlivění je podání anestetika do žíly končetiny s vyprázdněným cévním řečištěm. Poté na dobu potřebnou pro výkon a časné pooperační období ztratíte citlivost a pohyb dané končetiny. Jedná se o jeden z nejšetrnějších typů anestezie. Předchází mu interní předoperační vyšetření, které zhodnotí celkový zdravotní stav pacienta a eliminuje rizika anestezie.