CENTRUM SPECIALIZOVANÉ LÉKAŘSKÉ PÉČE

Svalový přenos

Obnova pohybu končetiny svalovým přenosem

Ochrnutí končetiny nemusí být definitivním omezením pacienta. Na pracoviště Chirurgie ruky se zabýváme parézou a plegií končetin v úzké spolupráci s Rehabilitačním centrem IC Kliniky Brno. Obnova pohybu je tedy za určitých podmínek možná, ve videoukázce níže cestou svalového přenosu.


Datum vydání: 23.10.2018