Homepage Homepage Chirurgie
ruky
diagnózy a potíže

/ Potíže
Chirurgie ruky

/ Diagnózy
Chirurgie rukyTetraplegie


Obnova pohybu tetraplegické ruky  

Ochrnutí ruky po míšním traumatu dokážeme částečně zlepšit operačním výkonem, kdy využíváme stávající svaly k obnovení ztracené funkce. Cílem je obnovení úchopu ruky či stisku mezi palcem a ukazovákem. Každý výkon a jeho rozsah je realizován s ohledem na potřeby a priority pacienta. Operační výkon provádíme minimálně rok od poranění, kdy je neurologický i psycho-sociální stav stabilizován.
 

typy možných operačních výkonů tetraplegie:

Obnova zvednutí zápěstí jako základní předpoklad stisku ruky

Většina pacientů s míšní lézí má zachovanou funkci brachioradiálního svalu (BR) předloktí, který je pomocným ohýbačem lokte. Jeho funkce je zbytná při dobré funkci bicepsu a tak ho lze využít pro pohyb zápěstí. Pokud pacient dokáže zvednout aktivně zápěstí, vzniká tímto předpoklad tzv. funkčního úchopu (viz video). Posílení stisku úchopu prstů ruky lze provést dalšími výkony viz níže.

schéma šlachového transferu plegická ruka obnova extenze zápěstí
Chirurgie ruky-šlachový transfer Plegie ruky Obnova extenze zápěstí

 

 

Obnova natažení lokte

Předpokladem možnosti samostatného přesunu pacienta je schopnost "zamčít" loket. Pokud absentuje aktivita tricepsu, je nutné natažení lokte nahradit přenosem zadní porce déltového svalu. Obnovená aktivita extenze lokte zásadním způsobem pomůže i v pohybu končetiny v prostoru (video).

schéma operace dlaha po operaci fixující končetinu
Schéma operace obnovy zvednutí lokte Dlaha po operaci obnovy zvednutí lokte