Homepage Homepage Všeobecná
chirurgie
diagnózy a potíže

/ Potíže
Všeobecná chirurgie

/ Diagnózy
Všeobecná chirurgieŽlučníkové kameny

 

diagnóza žlučníkových kamenů - cholecystektomie

Onemocnění žlučníku patří mezi časté civilizační choroby a proto odstranění žlučníku (cholecystektomie) se řadí k nejběžněji prováděným chirurgickým výkonům.V dnešní době je prováděna operace žlučníku prakticky vždy laparoskopicky, tedy se snahou minimalizovat zátěž pro pacienta. V následujících odstavcích můžete najít odpovědi na některé otázky týkající se operací žlučníku.
 

Co je žlučník a k čemu slouží? 

Žlučník je vak, ve kterém je skladována žluč tvořená játry. Žluč je vylučována do dvanáctníku, kde pomáhá trávit potravu. Působí jako emulgátor, tedy podobně jako jar rozpouští mastná oka při umývání nádobí. Trávicí enzymy se pak snadněji k tuku v potravě dostanou. Samotný žlučník netvoří žádnou žluč, proto jeho odstranění produkci žluči nijak neovlivní!
 

Jak se projevují žlučníkové obtíže a čím jsou způsobeny?

Problémy jsou prakticky vždy spojeny s přítomností kamenů ve žlučníku. Ty mohou být různě velké. Příčina jejich vzniku není plně objasněna. Kameny mohou způsobovat poruchu vyprazdňování žlučníku nebo vycestovat do žlučových cest a ucpat je, což může vést k velmi závažným komplikacím. Snaha žlučníku překonat překážku se může projevit jako žlučníková kolika. Mezi projevy koliky patří – ostrá křečovitá pomíjivá bolest, někdy pouze tlaky v nadbřišku, nadýmání, nadměrné říhání, zvracení. Problémy se obvykle projevují po jídle, častěji po tučném. Závažným příznakem ucpání žlučových cest je žluté zbarvení kůže – ikterus.
 

Jaká je diagnostika a léčba?

Diagnózu obvykle postačí stanovit na základě výše uvedených typických obtíží a provedení ultrazvukového vyšetření břicha. Úpravou diety a stravovacích návyků lze někdy jen dočasně zmírnit průběh symptomů, avšak žlučníkové kameny se nikdy samy nerozpustí nebo neztratí. Roky trvající přítomnost kamenů je spojena nejen s vyšším výskytem komplikací, ale i rozvojem zhoubného nádoru – rakoviny žlučníku. Jedinou smysluplnou léčbou je tak odstranění žlučníku – cholecystektomie. Už pouhá přítomnost kamenů ve žlučníku, zachycená třeba náhodně na ultrazvuku, je indikací k operaci.
 

Laparoskopická cholecystektomie

Laparoskopické odstranění žlučníku je nyní zlatým standardem. Po zavedení plynu do dutiny břišní se přes břišní stěnu z malých incizí zavede kamera a pracovní nástroje. Po vyjmutí žlučníku se někdy ponechává v podjaterní krajině drén, který se odstraní před propuštěním. Kožní stehy se extrahují zhruba týden po operaci.
 

Co je potřeba k operaci a jaký je průběh po ní?

Po vyšetření a konzultaci se svým chirurgem zvolíte metodu operace a její termín. Dva týdny před termínem operace žlučníku si cestou praktického lékaře nebo internisty vyřídíte tzv. předoperační vyšetření. Jedná se o odběry krve, EKG, rentgen srdce a plic, případně další vyšetření, která zhodnotí rizika podstoupení zákroku. Přijetí do našeho zdravotnického zařízení je v den operace ráno, není-li s lékařem domluveno jinak, nalačno! Po operaci je pacient hospitalizován na lůžku. Pokud se pacient cítí dobře a operatér i anesteziolog souhlasí, můžete být večer propuštěni do domácího ošetření, v ostatních případech odcházíte domů druhý den ráno. Někdy můžete první den po operaci pociťovat slabost či nechuť k jídlu nebo mírné pobolívání v dané oblasti dobře reagující na běžné analgetické prostředky. Tyto příznaky rychle ustupují. Zhruba týden po operaci se pacient dostaví na kontrolu k operujícímu chirurgovi, který odstraní stehy. Další sledování se odvíjí od celkového stavu pacienta, je tedy individuální. Obvyklé je kontrolní vyšetření měsíc od operačního zákroku.
 

Jaká jsou rizika a možné komplikace?

Řadíme mezi ně výskyt krvácení, podkožní krevní sraženinu (hematom), dočasnou bolest v operovaném místě. Vzácněji může dojít k rozvoji infekce v ráně a tak k jejímu druhotnému hojení. Zcela výjimečně může dojít k poranění žlučových cest nebo cév zásobující játra. V případě nepřehledného terénu či špatné tolerance narkózy ze strany pacienta nelze někdy výkon dokončit laparoskopicky a je nutné konvertovat v otevřený výkon. Toto rozhodnutí činí chirurg vždy s ohledem na maximální bezpečnost pacienta a tuto změnu taktiky tak nelze považovat za komplikaci. Musíme si uvědomit, že žádný chirurgický výkon není zcela bez rizika! Maximálně profesionálním přístupem, zkušenostmi a ve spolupráci s pacientem (včetně dodržení před i pooperačního režimu) však lze v naprosté většině případů komplikacím předejít.
 

Kdy je nutné vyhledat neprodleně lékařskou pomoc?

  1. horečky nad 38°C
  2. zvracení
  3. krvácení či hnisavý výtok z rány
  4. žluté zbarvení kůže 
  5. trvající nebo zhoršující se bolest břicha
  6. neschopnost jíst nebo přijímat tekutiny


Akutní operaci žlučníku na naší klinice neprovádíme. V těchto případech doporučujeme neodkladnou péči v nemocničním zařízení plně vybaveným pro vysoce akutní pooperační péči (oddělení JIP či ARO).