Homepage Homepage Všeobecná
chirurgie
diagnózy a potíže

/ Potíže
Všeobecná chirurgie

/ Diagnózy
Všeobecná chirurgieJednodenní hospitalizace

 

jednodenní všeobecná chirurgie

Operační výkony provádíme především v režimu jednodenní chirurgie přímo na IC Klinice, Bulharská 29, Brno. Podrobné informace získáte rovněž při konzultaci s lékařem. K nejvíce žádaným výkonům v oblasti všeobecné chirurgie patří především:


Operace tříselné kýly (hernioplastika)


Laparoskopická operace kýly


Operace slepého střeva (apendektomie)


Operace žlučníku (cholecystektomie)


Odstranění kožních a podkožních útvarů