Obezita - bariatrická operace

Obezita

jako rizikový faktor

Morbidní obezita je chronické, multifaktoriální a částečně geneticky podmíněné onemocnění, které vede k excesivnímu ukládání tuku. Důsledky tohoto onemocnění jsou psychické, sociální, ekonomické i zdravotní. V řadě nemocí je obezita významným rizikovým faktorem, který přispívá jak ke vzniku onemocnění, tak i k jeho těžkému průběhu. Mezi tato onemocnění patří rakovina, vysoký krevní tlak, cukrovka 2. typu, ischemická choroba srdeční, poruchy fertility, spánková apnoe, deprese, artróza kloubů dolních končetin, metabolický syndrom, astma, refluxní choroba jícnu, jaterní steatóza a mnoho dalších. Samotná obezita pak výrazně zhoršuje prognózu jakéhokoliv akutního onemocnění.

Bariatrická a metabolická chirurgie

jako řešení

Bariatrická operace je jediným způsobem léčby, která zaručuje dlouhodobou redukci hmotnosti. Bohužel se někdy můžeme setkat s názorem, že tento typ operace je kosmetickou záležitostí, a že prostým omezením příjmu potravy lze dostatečně zhubnout. Není to pravda. Věční dietáři sami potvrdí, že dlouhodobě nejsou schopni váhu udržet. Navíc dietou lze hmotnost zredukovat o 10-15%, což není řešením například při váze 120 kg, když optimální váha by byla 75 kg u 170 cm vysoké osoby. Čest výjimkám!

V současné době se provádějí dva typy bariatrických zákroků. Je to především gastrický bypass, kdy dochází k restrikci žaludku a vyřazení části tenkého střeva z resobce živin, a vertikální resekce žaludku - sleeve gastrektomie. Oba výkony mají velmi nízké riziko chirurgických komplikací a není třeba se jich obávat. Bát se musíme obezity! Po operaci musí být pacient monitorován, dostatečně poučen o typu výkonu, pooperačním režimu a dlouhodobém sledování.

IC Klinika Brno nabízí zájemcům o bariatrickou léčbu cílené vyšetření prim. MUDr. Martinem Manem. Případná bariatrická operace pak probíhá ve státním zdravotnickém zařízení.

autor článku: prim. MUDr. Martin Man