Homepage Homepage Chirurgie
nohy
diagnózy a potíže

/ Potíže
Chirurgie nohy

/ Diagnózy
Chirurgie nohyLéčba plazmou

 

léčba plazmou metodou acp 

je účinná, biochirurgická, ambulantní metoda vyplývající z nejnovějších poznatků tkáňového inženýrství. Je vhodná pro ošetření většiny poranění muskuloskeletárního systému vazů a šlach, včetně ruptury svalových vláken. Přínosem je rovněž u poranění kloubů, především při sportovních aktivitách (podvrtnutí kloubu, golfový či tenisový loket, skokanské koleno, poškození AC kloubu). Lze obecně říci, že je vhodnou metodou léčby v úrazových a poúrazových stavech a při ortopedických indikacích jako je artróza kloubu, defekty kloubních chrupavek, chronické záněty vazů a šlach atd. Chronická onemocnění nevyléčí, ale výrazně pozastaví rozvíjející se degenerativní změny, případně oddálí či vyloučí nutnost operačního řešení. Kombinací léčby krevní plazmou s aplikací preparátů např. s kyselinou hyaluronovou lze podpořit udržení efektu léčby metodou ACP.
Hojení tkání je složitý koordinovaný proces, který spouští krevní destičky - trombocyty. Uvnitř cév jsou neaktivní, mimo krevní řečiště však produkují látky bílkovinné povahy - růstové a protizánětlivé faktory. Tím zahajují hojivý regenerační a reparační pochod. Pro podporu těchto procesů je nutné použít koncentraci krevních destiček alespoň 2x vyšší než je obvykle v krvi pacienta, což zajišťuje právě ACP metoda. Jejím prostřednictvím dochází k urychlení hojení, rozvoji protizánětlivého procesu, regeneraci poškozených tkáňových struktur a v neposlední řadě eliminaci rozvoje onemocnění do chronického stavu. Léčba krevní plazmou metodou ACP svým účinkem stabilizuje a zlepšuje kvalitu chrupavky, podporuje hojení kostní tkáně při zlomeninách, podporuje prorůstání měkkých tkání do kostního tunelu při plastikách vazů, podporuje hojení svalů a šlach. Obvykle je vhodné aplikovat krevní plazmu opakovaně - počet aplikací se odvíjí od diagnostického závěru a individuálního doporučení odborného lékaře se zkušenostmi s tímto typem léčby. Její účinnost je vysoká, což potvrzují klinické studie i osobní zkušenosti lékařů. Při poškození měkkých tkání (vazy, svaly, šlachy) je prokázáno urychlení regeneračních pochodů až o 50%. V případě léčby krevní plazmou mluvíme o biologické léčbě, při níž je léčebné agens tělu vlastní, odpadá tedy riziko alergických reakcí či jiných vedlejších účinků na organismus. Odběrová souprava zároveň vylučuje kontaminaci zevním prostředím - jedná se o patentovaný, uzavřený, dvoukomorový odběrový a aplikační systém. Léčbě metodou ACP se na IC Klinice Brno věnuje MUDr. Tomáš Uher, Ph.D. - chirurg, traumatolog s vysoce odbornou erudicí, který se účastní nejen konferencí zaměřených na nejnovější poznatky v oblasti biologické léčby.

 

Příprava pacienta před léčbou plazmou

• dostatek tekutin 2-3 dny před léčbou - nejlépe neperlivá voda, šťáva, ovocný či bylinkový čaj
• zásady zdravé životosprávy - vyřazení ostrých jídel, tučných potravin a mléčných výrobků z jídelníčku 2 dny před aplikací
• 24 hod. před aplikací nepít žádné alkoholické nápoje
• 5 hodin před aplikací nepít kofeinové nápoje (káva, coca-cola, energetické nápoje apod.)

 

Postup léčby krevní plazmou

• odběr 10-15 ml krve pacienta - obvykle z žíly horní končetiny - za aseptických podmínek do speciálního odběrového setu
• separace a koncentrace krevních destiček a dalších příznivých růstových faktorů
• aseptická injekční aplikace odborným lékařem do místa poranění či zánětu
• krytí místa vpichu aplikace

        

 

Kontraindikace léčby metodou ACP

• akutní infekční onemocnění
• hodnota INR nad 1,5 u warfarinizovaných pacientů
• pravidelné užívání nesteroidních antirevmatik (Ibalgin, Voltaren, Aulin apod.) - je vhodné jejich předchozí dočasné vysazení
• nitrokloubní aplikace kortikoidů v období 4-6 týdnů před plánovanou léčbou ACP
• celý proces trvá  přibližně 30 minut

 

Režim po aplikaci krevní plazmy

• vyloučení fyzické námahy v den aplikace, další zatěžování léčené oblasti postupné, v souladu s lékařským doporučením a
   s ohledem na subjektivní vnímání
• vynechání tepelně náročných procedur – bazén, sauna, vířivka, solárium apod. minimálně v den aplikace
• možnost pocitu tlaku či mírné bolesti v místě aplikace
• další omezení dle doporučení lékaře
• není nutná pracovní neschopnost

 

Nevýhody léčby krevní plazmou metodou ACP

• finanční náročnost léčby, která zatím není hrazena z veřejného zdravotního pojištění v ČR ani ve státech EU.
Nehradí ji tedy žádná zdravotní pojišťovna. Na IC Klinice Brno stojí jedna aplikace krevní plazmy 3 000 Kč.

 

Nejedná se o léčbu kmenovými buňkami.
 


Hledám svoji diagnózuChirurgie nohy