Homepage Homepage Chirurgie
nohy
diagnózy a potíže

/ Potíže
Chirurgie nohy

/ Diagnózy
Chirurgie nohyBolesti kolene

 

MOŽNÉ PŘÍČINY BOLESTÍ KOLENE

Koleno jako váhonosný kloub je vybaven několika vazy, které zabezpečují jeho statickou stabilitu (2 nitrokloubní zkřížené a 2 po stranách kolene), dvěma chrupavčitými menisky, které chrání vrstvu kloubní chrupavky před poraněním a množstvím svalových skupin, které se podílejí na pohybu kolene a na jeho dynamické stabilitě. Bolesti kolena vznikají nejčastěji poúrazově a jako důsledek degenerativních změn. Skládanka diagnostiky bolestí kolene se odvíjí od věku pacienta, lokalizace, intenzity a trvání bolesti. Bolesti na vnitřní straně kloubní štěrbiny s vazbou na turecký sed či dřep, pocity přeskakování a blokád mají většinou svou příčinu v poranění vnitřního menisku. Obdobnými bolestmi se může projevovat přeskakování ztluštělé vazivové blány (plica) jdoucí mezi čéškou a vnitřní stranou kloubního pouzdra - tzv. plica syndrom. Dle rozsahu mohou i poraněné kolenní chrupavky imitovat poranění menisku. Ranní bolesti u starších pacientů jsou většinou známkou artrotických degenerativních změn. Bolestivost přední části kolene v oblasti čéšky (anterior knee pain) může mít svůj důvod v poranění chrupavky, degenerativních změnách, nebo být reakcí na přetěžování úponů (skokanské koleno). Bolesti oblasti před čéškou mají svůj důvod nejčastěji v zánětu zde přítomného tíhového váčku.
 

MOŽNOSTI LÉČBY BOLESTÍ KOLENE

Léčba bolestí kolenního kloubu je odvislá od kvalitní diagnózy. Klinické vyšetření spolu s popisem obtíží ukrojí velký díl s rozpoznáním možné příčiny. Při nejasnostech může určitou informaci podat magnetická rezonance, ale je třeba mít na paměti, že jde o pomocnou metodu, zatíženou jistou chybovostí. Samotný terapeuticko-chirurgický výkon je proveden ze dvou drobných ranek, kterými je možné podrobně prohlédnout kolenní kloub, dle nálezu provést léčebný výkon (odstranění či přišití menisku, odstranění „pliky“, ošetření poraněné chrupavky) a eliminovat tak bolest kolene.
Nedílnou součástí léčby je včasná a především kvalitní rehabilitace. Nesprávným rehabilitačním cvičením může být značně limitován zamýšlený operační výsledek. Proto nabízíme pacientům, operovaným na naší klinice, Intenzivní Rehabilitační Program (IRP) v rehabilitačním centru v Brně. Zde probíhá aktivní rehabilitační péče, kterou fyzioterapeut ve spojení s lékařem-operatérem koordinuje na základě Vašich pokroků a možností. Následně Vás seznámí s individuálním programem pro rehabilitační péči v místě Vašeho bydliště, která následuje. IRP je program náročný a nelze počítat s tím, že si během něj odpočinete.