RHB programy

Intenzivní Rehabilitace Brno

Pokud pacient podstoupí operační výkon na IC Klinice Brno, máme zájem, aby byl proveden nejen v potřebné kvalitě, ale aby byl výsledek podpořen efektivní rehabilitací. Zvláště u složitějších rekonstrukčních výkonů je zcela nezbytné zahájit rehabilitaci na našem pracovišti v podobě Intenzivního Rehabilitačního Programu (IRP). Standardně pacienti absolvují 2x denně individuální cvičení s fyzioterapeutem po dobu 30 min a případně sérii fyzikální terapie. S přihlédnutím ke stavu pacienta doporučujeme individuální rehabilitační program jako součást komplexní terapie. Samozřejmostí jsou polohovací dlahy a protetické pomůcky širokého spektra. Efektivita této intenzivní formy rehabilitace je patrná obvykle po 2-3 týdnech. Po ukončení této fáze je pacient plně edukován o způsobu následné rehabilitace a je možné pokračovat v rehabilitaci ambulantní formou v místě bydliště. Kontroly na našem pracovišti pak probíhají v delších časových intervalech. Terapie je náročná a nelze očekávat, že si během IRP pacient odpočine.