Nestabilita kolene

Příčiny, důsledky, léčba

Příčiny nestability kolene

Pocit nestabilního kolene je dán nedostatečnou funkcí některého vazu po úrazu. Nejčastějším důvodem je přetržený přední zkřížený vaz. Raritnější důvod představuje poranění zadního zkříženého vazu nebo vazů postranních. Jako typické projevy udává pacient podvrtnutí kolene při rotačních pohybech s fixovanou nohou (např. lyžaři). Druhou součástí kolene s tendencemi k nestabilitě je čéška. Kombinace získaných a vrozených faktorů vede k její nedostatečně stabilní centraci, což má za následek luxaci čéšky. Nestabilita kolene, stejně jako jakéhokoliv jiného kloubu, má za následek změnu funkce, která vede k destrukci okolí nestabilního kloubu.

Léčba nestability kolene

Terapie se odvíjí od aktivity pacienta a směřuje ke snížení výše popsaných rizik plynoucích z nestabilního kolene. Neoperačně lze většinu kloubů stabilizovat posílením okolních svalů nebo zpevňující ortézou při větší zátěži. Při vyšších nárocích je pacientovi nabídnuta miniinvazivní artroskopická rekonstrukce dysfunkčního vazu, nebo stabilizace a vycentrování čéšky. Jako na jakýkoliv rekonstrukční výkon navazuje na operační výkon období ke zhojení tkání v některé z forem fixace - ortéza, sádra a následný Intenzivní rehabilitační program k obnovení hybnosti a posílení kolene.