Homepage Homepage Chirurgie
nohy
diagnózy a potíže

/ Potíže
Chirurgie nohy

/ Diagnózy
Chirurgie nohyNestabilita kolene


MOŽNÉ PŘÍČINY NESTABILITY KOLENE

Pocity nestability kolene je dán nedostatečnou funkcí některého vazu po úrazu. Nejčastějším důvodem je přetržený přední zkřížený vaz. Raritnější důvod představuje poranění zadního zkříženého vazu nebo vazů postranních. Jako typické projevy udává pacient podvrtnutí kolene při rotačních pohybech s fixovanou nohou. Druhou součástí kolene s tendencemi k nestabilitě je čéška. Kombinace získaných a vrozených faktorů vede k její nedostatečně stabilní centraci, což má za následek opakované vykloubení. Nestabilita kolene, stejně jako jakéhokoliv jiného kloubu, má za následek změnu funkce, která vede k destrukci okolí nestabilního kloubu.
 

MOŽNOSTI LÉČBY NESTABILITY KOLENE

Terapie se odvíjí od aktivity pacienta a směřuje ke snížení výše popsaných rizik plynoucích z nestability. Neoperačně lze většinu kloubů stabilizovat posílením okolních svalů nebo zpevňující ortézou při větší zátěži. Při vyšších nárocích je pacientovi nabídnuta miniinvazivní artroskopická rekonstrukce dysfunkčního vazu, nebo stabilizace a vycentrování čéšky. Jako na jakýkoliv rekonstrukční výkon navazuje na operační výkon období ke zhojení tkání v některé z forem fixace - ortéza, sádra a následný intenzivní RHB program k obnovení hybnosti a posílení.