Nestabilita kotníku - hlezna

Konzervativní i operační léčba

Možné příčiny nestability kotníku (hlezna)

Úrazové přerušení vazů v okolí hlezenního kloubu vede k nestabilitě, změněné biomechanice kloubu a bolestem spjatými s rychlým opotřebením kloubních chrupavek. Konečným stádiem je ztráta chrupavky s reaktivními změnami podchrupavčité kosti vedoucí k bolestivému a omezenému pohybu kloubu. Nestabilita hlezna mívá svůj původ takřka bezvýhradně v poranění zevních hlezenních vazů. Přeskakovaní šlach u zevního kotníku může být následkem poranění šlachového stabilizačního komplexu - luxace peroneálních šlach a není znakem nestabilního kloubu.

Možnosti léčby nestability kotníku (hlezna)

Při trvání nestability hlezna je po vyčerpání konzervativních metod indikována operační stabilizace. V závislosti na rozsahu poranění je indikován stabilizační výkon po domluvě s pacientem jako léčba nestability kotníku.