Homepage Homepage Chirurgie
nohy
diagnózy a potíže

/ Potíže
Chirurgie nohy

/ Diagnózy
Chirurgie nohyNestabilita kotníku - hlezna


MOŽNÉ PŘÍČINY NESTABILITY KOTNÍKU (HLEZNA) 

Úrazové přerušení vazů v okolí hlezenního kloubu vede k nestabilitě, změněné biomechanice kloubu a bolestem spjatým s rychlým opotřebením kloubních chrupavek. Konečným stádiem je ztráta chrupavky s reaktivními změnami podchrupavčité kosti vedoucí k bolestivému a omezenému pohybu kloubu. Nestabilita hlezna mívá svůj původ takřka bezvýhradně v poranění zevních hlezenních vazů. Přeskakovaní šlach u zevního kotníku může být následkem poranění šlachového stabilizačního komplexu - luxace peroneálních šlach a není znakem nestabilního kloubu.

 

MOŽNOSTI LÉČBY NESTABILITY KOTNÍKU (HLEZNA)

Při trvání nestability hlezna po vyčerpání konzervativních metod je indikována operační stabilizace. V závislosti na rozsahu poranění je po domluvě s pacientem indikován stabilizační výkon.