Kdy neordinujeme

Ambulance Chirurgie ruky ordinuje v běžném režimu na základě Vašeho předchozího objednání. V případě změny z naší strany Vás budeme předem informovat. Prosíme Vás, v této mimořádné epidemiologické situaci, o spolupráci dodržením následujících hygienických opatření:

  • k vyšetření se vždy předem objednejte: telefonicky – tel. + 420 774 050 154 (pouze v po a čt v době od 16.30 h. do 19.00 h.) nebo emailem – ruka@icklinika.cz,
  • zvažte naléhavost svého vyšetření (především v souvislosti s Vaším věkem, aktuálním zdravotním stavem a chronickým onemocněním),
  • do budovy vstupujte pouze s rouškou, šátkem či jinak krytým nosem a ústy,
  • doprovod pacientů vyčká mimo budovu – výjimku tvoří doprovody handicapovaných pacientů, dětí a jinak nezbytných,
  • dodržujte základní hygienické návyky,
  • pokud jste byli v osobním kontaktu s osobou, která měla nebo má nařízenou karanténu či onemocněla koronavirovou infekcí, informujte nás při objednání, zkoordinujeme časový harmonogram Vaší návštěvy,
  • pokud jste v období před 14 dny a později pobývali mimo území ČR nebo v oblasti, která je nyní uzavřena, odložte své vyšetření na dobu minimálně 14 dní od návratu.


Děkujeme vám za pochopení a dosavadní empatický přístup k těmto nezbytným úpravám a přejeme hodně zdraví, trpělivosti a vzájemné solidarity. Jsme tu pro vás...