Ceník

Centrum chirurgie ruky

Samoplátce - konzultace – první vyšetření ... 1 200 Kč


Samoplátce - kontrolní vyšetření ... 500 Kč

Zahrnuje klinické vyšetření lékařem, zhodnocení výsledků terapie, miniinvazivních výkonů. První pooperační kontroly nejsou zpoplatněny!


Operační výkon ... individuální cena

Cena se odvíjí od typu operace, způsobu anestezie, nutnosti hospitalizace, apod. O celkové kalkulaci budete vždy předem informováni ošetřujícím lékařem.