Homepage Homepage Chirurgie
ruky
diagnózy a potíže

/ Potíže
Chirurgie ruky

/ Diagnózy
Chirurgie rukyPakloub scaphoidea

 

DIAGNÓZA PAKLOUBU SCAPHOIDEA

Nezhojení zlomeniny kosti, kdy nedojde k pevnému, kostnímu spojení, nazýváme pakloubem. U pakloubu je mezi kostními úlomky vmezeřené vazivo, které brání hojivému procesu. Nejčastěji pakloub vzniká na horní končetině u navikulární kosti (scaphoidea). Vyšší četnost vzniku pakloubů na scaphoideu je dána velmi slabým přívodem krve do této kosti. Chirurgie ruky-pakloub

Nejlepší výsledky vykazuje léčba operační. Používáme speciální šroub, tzn. Herbertův šroub, který oba úlomky kosti pevně spojí (obr). Hojení je téměř vždy nutné podpořit kostním štěpem, který vkládáme do místa pakloubu. Nejdůležitější je však zabránit vzniku pakloubu a to lze pouze dobrou diagnostikou akutního poranění a správnou léčbou. V souladu s aktuálními literárními údaji doporučujeme našim pacientům operovat téměř každou zlomeninu scaphoidea jako prevenci vzniku pakloubu. Pokud se stav zanedbá, zlomenina (resp. pakloub) není léčena, dochází většinou k rozvoji bolestivé  artrózy zápěstí.