Periferní parézy horní končetiny

Ochrnutí ruky a rehabilitace

Paréza radiálního nervu - paresis nervi radialis

Paréza nervus radialis je nejčastější paréza vznikající na horní končetině v důsledku poranění. Rekonstrukce vlastního nervu má poměrně dobré výsledky, i když následná regenerace je velmi dlouhá. V případech, kdy nelze provést rekonstrukci nervu nervovými štěpy nebo byl výkon neúspěšný, je možné funkci obnovit pomocí svalových transferů. V tomto případě nahrazujeme výpadek funkce extenze palce, prstu a zápěstí svaly, které odebíráme z flexorové skupiny svalů předloktí. Po výkonu většinou pacienti nemají problém s přeučením se na nové podmínky a nevnímají, že některé svaly převzaly jinou funkci.

Obr.: klinický stav při paréze n. radialis 1
Paréza nervus radialis 1

Stav po rekonstrukci parézy radiálního nervu svalovým transferem 1

Obr.: klinický stav při paréze n. radialis 2
Paréza nervus radialis 2

Stav po rekonstrukci parézy radiálního nervu svalovým transferem 2