Homepage Homepage Chirurgie
ruky
diagnózy a potíže

/ Potíže
Chirurgie ruky

/ Diagnózy
Chirurgie rukyRevmatická ruka / revmatochirurgie ruky

 

DIAGNÓZA REVMATICKÉ RUKY

Pacienty, kteří přicházejí do naší ambulance s revmatickým postižením ruky (doprovázené často bolestí ruky), informujeme obrazně, že vstoupili právě v trvalou známost s námi. Smyslem revmatochirurgie ruky je totiž udržet ruku v „provozuschopném“ stavu co nejdéle, a proto kontakt lékař/pacient je většinou dlouhodobý, ne-li trvalý. Operační výkony v revmatochirurgii ruky nemají většinou charakter rozsáhlých rekonstrukcí, ale jde o soubor drobných výkonů na ruce, které udržují revmatickou ruku ve funkčním stavu v součinnosti s medikamentózní terapií podávanou kolegy revmatology.