Úžinový syndrom ulnárního nervu

Možná příčina brnění prstů

Syndrom ulnárního nervu

Ulnární nerv prochází několika místy na horní končetině v kanálcích, kde má relativně malý volný prostor v okolí. Zmenšení tohoto prostoru v kubitálním kanálu v oblasti lokte nebo zúžení Guyonova kanálu v oblasti zápěstí se projevuje brněním prstů - přesněji IV. a V. prstu. Pokud útlak přetrvává delší dobu, je vysoké riziko nevratných změn a regenerace nemusí být úplná ani po uvolnění nervu.