Úraz a poúrazové stavy ruky

Je třeba řešit komplexně

Úrazy ruky

Široké spektrum úrazů na horní končetině a jejich následky řešíme individuálně s ohledem na závažnost stavu, na míru subjektivních obtíží a dostupné možnosti léčby. Úraz rukyZastáváme názor, že pokud má pacient relativně výrazné obtíže a je připraven pro jejich eliminaci udělat „cokoli“, pak bývá efekt rekonstrukčních výkonů velmi dobrý. Naopak pacient, který má obtíže jen občasné a jen při dílčích aktivitách denního života, pak většinou „neocení“ efekt případného operačního výkonu. Z tohoto důvodu vedeme poměrně podrobnou diskusi s pacientem o míře jeho obtíží a o očekávaném efektu operačního výkonu. I přes relativně dobrou dostupnost zdravotnické péče v ČR se stále setkáváme s poúrazovými stavy pacientů, kteří byli nepřesně informováni na jiných pracovištích o tom, že stav, který je handicapuje, je trvalý a nelze ho již změnit. Nechceme poskytovat falešné naděje, ale naše specializace v problematice úrazů horní končetiny a ruky poskytuje těmto pacientům širší spektrum péče a tím i naději v tomto směru.