CENTRUM SPECIALIZOVANÉ LÉKAŘSKÉ PÉČE

Můžu jít po operaci domů?

Každému operačnímu zákroku na IC Klinice Brno předchází vstupní lékařské vyšetření, z něhož může vyplynout řešení Vašeho zdravotního stavu operací. Lékař Vás v tomto případě seznámí s operačním postupem i pooperačním režimem, včetně možnosti provedení operace v režimu jednodenní hospitalizace. Některé složitější operační zákroky, které na IC Klinice nabízíme, ovšem nelze v tomto režimu realizovat - laserové ošetření hemeroidů metodou LHP, plastika vazu, operace tříselné kýly apod. Přesto Vaše hospitalizace začíná operačním dnem, čímž již zkracujeme dobu Vašeho pobytu ve zdravotnickém zařízení. Délku hospitalizace ovlivňuje rovněž Váš pooperační zdravotní stav, který hodnotí anesteziolog a operatér ve spolupráci s Vámi. Vždy přihlížíme k aktuálnímu zdravotnímu stavu a individuálním potřebám pacienta. V případě operace v celkové anestezii a propuštění téhož dne je nezbytné si zajistit odvoz do domácího ošetřování a dohled dospělé osoby minimálně do druhého dne. Bližší informace získáte na stránkách jednotlivých odborností.