Můžu jít po operaci domů?

Kdy mě propustíte?

Každému operačnímu zákroku na IC Klinice Brno předchází vstupní lékařské vyšetření, z něhož může vyplynout řešení Vašeho zdravotního stavu operací. Lékař Vás v tomto případě seznámí s operačním postupem i pooperačním režimem, včetně možnosti provedení operace s jednodenní hospitalizací. Některé operační zákroky, které na IC Klinice nabízíme, ovšem nelze v tomto režimu realizovat - léčba hemeroidů laserem metodou LHP, plastika vazu, operace tříselné kýly apod. Přesto Vaše hospitalizace začíná operačním dnem, čímž již zkracujeme dobu Vašeho pobytu ve zdravotnickém zařízení. Délku pobytu na klinice ovlivňuje rovněž Váš pooperační zdravotní stav, který hodnotí anesteziolog a operatér ve spolupráci s Vámi. Vždy přihlížíme k aktuálnímu zdravotnímu stavu a individuálním potřebám pacienta. V případě operace v celkové anestezii a propuštění téhož dne je nezbytný dohled dospělé osoby minimálně do druhého dne. Bližší informace získáte na stránkách jednotlivých odborností.