Ambulance

Jednodenní chirurgie Brno

Operační výkony provádíme v lokální anestezii, regionální anestezii či šetrné celkové anestezii s krátkým pooperačním odpočinkem na lůžku pod odborným dohledem.


Výhody operace v režimu jednodenní chirurgie

  1. Minimalizace perioperačního stresu.
  2. Eliminace rizika vzniku nemocniční nákazy.
  3. Příjemnější a aktivnější způsob rekonvalescence.
  4. Snížení pravděpodobnosti trombembolických komplikací.
  5. Zkrácení doby léčení a délky pracovní neschopnosti.
  6. Rychlejší návrat do běžného života.

Nevýhody operace v režimu jednodenní chirurgie

  1. Zajištění vlastního odvozu do domácí péče.
  2. Nezbytnost přítomnosti dospělé osoby po dobu min. 12 hod. od propuštění.
  3. Zvýšené nároky na spolupráci a disciplínu v pooperačním období.


Medicínský výraz anestezie znamená v překladu znecitlivění určité části těla. Každý invazivní zásah do těla je bolestivý, proto je v současné době většina operací a bolestivých vyšetření prováděna v znecitlivění, které zajišťuje odborný lékař-anesteziolog. Tento lékař na základě předoperačního vyšetření zjišťuje všechny informace o Vašem zdravotním stavu. Poté určí, který typ anestezie a která anestetika by byla ta nejvhodnější. Volba typu anestezie záleží na rozsahu a lokalizaci zákroku, na požadavcích operatéra a také na Vašem zdravotním stavu. Na základě těchto podmínek anesteziolog navrhne vhodný typ anestezie pro Váš výkon. Cílem je bezbolestné a bezpečné provedení operačního výkonu. Pokud anesteziolog označí za vhodnou jak celkovou, tak i regionální anestezii, můžete se po zvážení informací, které Vám podá, sami rozhodnout.