Homepage Homepage Jednodenní
chirurgie

Ambulance

JEDNODENNÍ CHIRURGIE BRNO

Operační výkony provádíme v lokální anestezii, regionální anestezii či šetrné celkové anestezii s krátkým pooperačním odpočinkem na lůžku pod odborným dohledem.


 

  1. Minimalizace perioperačního stresu.
  2. Eliminace rizika vzniku nemocniční nákazy.
  3. Příjemnější a aktivnější způsob rekonvalescence.
  4. Snížení pravděpodobnosti trombembolických komplikací.
  5. Zkrácení doby léčení a délky pracovní neschopnosti.
  6. Rychlejší návrat do běžného života.

 

  1. Zajištění vlastního odvozu do domácí péče.
  2. Nezbytnost přítomnosti dospělé osoby po dobu min. 12 hod. od propuštění.
  3. Zvýšené nároky na spolupráci a disciplínu v pooperačním období.

Medicínský výraz anestezie znamená v překladu znecitlivění určité části těla. Každý invazivní zásah do těla je bolestivý, proto je v současné době většina operací a bolestivých vyšetření prováděna v znecitlivění, které zajišťuje odborný lékař-anesteziolog. Tento lékař na základě předoperačního vyšetření zjišťuje všechny informace o Vašem zdravotním stavu. Poté určí, který typ anestezie a která anestetika by byla ta nejvhodnější. Volba typu anestezie záleží na rozsahu a lokalizaci zákroku, na požadavcích operatéra a také na Vašem zdravotním stavu. Na základě těchto podmínek anesteziolog navrhne vhodný typ anestezie pro Váš výkon. Cílem je bezbolestné a bezpečné provedení operačního výkonu. Pokud anesteziolog označí za vhodnou jak celkovou, tak i regionální anestezii, můžete se po zvážení informací, které Vám podá, sami rozhodnout.