Výhody jednodenní chirurgie

Jednodenní chirurgie Brno

V 90. letech došlo v souvislosti s rozvojem miniinvazivních operačních technik ke vzniku nových pracovišť, která provádějí výkony v anestezii s krátkodobou hospitalizací. Hovoříme o jednodenní chirurgii. Využívá se při operačních výkonech prováděných laparoskopicky - operace kýly, operace slepého střeva a při operačních výkonech prováděných artroskopicky - operace kloubů horní a dolní končetiny (artroskopie kolena, artroskopie ramena, artroskopie lokte). S výhodou lze režimu jednodenní chirurgie využít i v ostatních medicínských oborech. Proktologie - operace hemoroidů a další.

Tento operační režim je často pacienty vyhledáván z důvodu řady výhod, které přináší: 

  1. Minimalizuje perioperační stres, který může mimo jiné ovlivnit fyziologické funkce pacienta v předoperačním období a v důsledku zabránit realizaci operace.
  2. Eliminuje rizika vzniku nemocniční nákazy, kterému se ani v erudovaně vedených akreditovaných nemocnicích nelze s jistotou vyhnout.
  3. Poskytuje příjemnější a aktivnější způsob rekonvalescence v domácím prostředí a kruhu svých blízkých.
  4. Tím zároveň snižuje pravděpodobnost rozvoje trombembolických komplikací.
  5. Zkracuje délku pracovní neschopnosti, mnohdy i vyloučí nutnost jejího vystavení. Pacienti, kteří mají příhodné pracovní podmínky, oceňují možnost jejich plnění v domácím režimu.
  6. V důsledku tedy zkracuje dobu léčení a tím urychluje návrat do běžného života.

Jako každá skutečnost má svá pro a proti, i jednodenní chirurgie má své nevýhody:

  1. Klade zvýšené nároky na spolupráci pacienta v před i pooperačním období.
  2. Krátkodobou hospitalizaci podmiňuje nutností zajištění vlastního odvozu do domácího ošetření.
  3. Po propuštění je z preventivnch důvodů nezbytná přítomnost dospělé osoby nejméně 12 hodin od propuštění.
  4. Ani tento operační režim nevylučuje případné komplikace s operací spojené.