Fyzioterapie ruky

Prezentace rehabilitační péče

Fyzioterapeuti IC Kliniky Brno se kromě jiných vzdělávacích akcí účastní rehabilitačních setkání na téma "Fyzioterapie ruky". Kromě léčebné rehabilitace se věnují před- a pooperační fyzioterapeutické péči, kineziotapingu, specializují se na fyzioterapii v oboru rehabilitace a chirurgie ruky, které se věnují ve spolupráci s doc. MUDr. Igorem Čižmářem, Ph.D. - odborným lékařem ambulance Chirurgie ruky.

Datum vydání: 09.12.2015