Fyzioterapie

Rehabilitace Brno - fyzioterapie

Fyzioterapie je součástí komprehensivní rehabilitace. Jde o zdravotnický obor, který se zabývá především pohybovým systémem a to jak analýzou, tak možnostmi ovlivnění jeho poruch. Přístupy ve fyzioterapii vychází zejména ze znalostí anatomie, fyziologie a biomechaniky. Fyzioterapeuti využívají ve své práci specifických metod opírajících se o nejnovější vědecké poznatky. Postup léčby volí ze široké škály metodik cíleně, s ohledem na individuální potřeby pacientů. Působením fyzioterapeutických metod denně ovlivňují funkce ostatních systémů včetně funkcí psychických. Včasná pooperační rehabilitace je předpokladem pro získání požadovaného efektu operačního výkonu.

Péče fyzioterapeuta zahrnuje speciální techniky, jejichž cílem je:

  • korekce postavení kloubů
  • úprava svalového napětí
  • zlepšení rozsahu pohybu a svalové síly
  • zaměření se na správnou posturu
  • redukce patologických pohybových stereotypů
  • využití metody tejpování (kineziotaping) 

Rehabilitace ruky
Rehabilitace kolene
Rehabilitace po šlachovém transferu
Rehabilitace - šlachové poutko
Kineziotaping-tejpování

Objednejte se