CENTRUM SPECIALIZOVANÉ LÉKAŘSKÉ PÉČE

Kongres chirurgie a rehabilitace ruky

Zaměstnanci IC Kliniky Brno se aktivně zúčastnili mezinárodního kongresu

XIII. Kongresu České společnosti chirurgie ruky a II. Kongresu České společnosti rehabilitace ruky. Kromě rozšíření znalostí v oblasti Chirurgie ruky a Rehabilitace ruky, výměny poznatků s kolegy věnujícími se této problematice a přínosné diskuse komplexnosti péče v ostatních chiurgických oblastech, jsme rovněž prezentovali péči IC Kliniky Brno ve třech přednáškových vstupech:

MUDr. Daniel Žák  Periferní nervové blokády - proč ztrácet čas?

Doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D. Řešení scapholunátní nestability kostním štěpem
– arthroskopická technika
Mgr. Michaela Žváčková Nestability proximální řady karpu – naše terapie a
rehabilitační péče

 

  


Datum vydání: 20.11.2015