Kongres chirurgie a rehabilitace ruky

Zúčastnili jsme se. XIII. Kongresu České společnosti chirurgie ruky a II. Kongresu České společnosti rehabilitace ruky. Kromě rozšíření znalostí v oblasti Chirurgie ruky a Rehabilitace ruky, výměny poznatků s kolegy věnujícími se této problematice a přínosné diskuse komplexnosti péče v ostatních chiurgických oblastech, jsme rovněž prezentovali péči IC Kliniky Brno ve třech přednáškových vstupech:

MUDr. Daniel Žák:
Periferní nervové blokády - proč ztrácet čas?

Doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.:
Řešení scapholunátní nestability kostním štěpem – arthroskopická technika

Rehabilitace:
Nestability proximální řady karpu – naše terapie a rehabilitační péče

Datum vydání: 20.11.2015