CENTRUM SPECIALIZOVANÉ LÉKAŘSKÉ PÉČE

Rehabilitace v centru Brna

Komplexní rehabilitační péče na IC Klinice Brno

Rehabilitace nejen pro pacienty po operaci na IC Klinice Brno. Klademe důraz na individuální přístup léčebného tělocviku - fyzioterapeut či ergoterapeut se věnuje po dobu rehabilitačního bloku výhradně Vám. Zaměřujeme se na měkké techniky, strečink, hybnost, stabilizaci, mobilizaci, centraci, svalové posílení před či po operaci, nápravy disbalancí, podpůrné techniky - tejpink a další. Nabízíme programy Intenzivní rehabilitace. Výborná dostupnost, rehabilitační centrum v blízkosti vlakového i autobusového nádraží v Brně, bezbariérový přístup, krátké objednací lhůty. Možnost využití konzultačních termínů k fyzioterapeutické edukaci s navázáním rehabilitační péče v místě Vašeho bydliště. Objednání.


Datum vydání: 1.10.2018